Vəkil HacıyevHacıyev Vəkil Məhəmməd oğlu

(1936-2008)

== Həyatı ==

Vəkil Hacılı 1936-cı il martın 6-da Gürcüstanın Borçalı (indiki Marneuli) rayonunun Sarvan kəndində anadan olmuşdur. Öz dövrünün nüfuzlu təhsil ocağı olan Borçalı Pedaqoji Texnikumununa daxil olmuş (1951) və 1955-ci ildə müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.


Borçalı Pedaqoji Tenikumunu bitirdikdən somra Azərbaycan Dövlət Universitetinin fılologiya fakültəsində təhsil almışdır (1955-1960). 
Tələbəlik illərində xam torpaqlarda tələbə inşaat dəstələrində fəaliyyət göstərmişdir (1958).
1961-ci ildə ADU–nun Avropa ədəbiyyatı ixtisası üzrə aspiranturasına daxil olmuşdur.
Aspiranturada akademik, Azərbaycanın xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun rəhbərliyi ilə 1964-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Universitetin xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent işləmişdir (1965 – 1982).
1978-1980-ci illərdə Türkiyənin İskəndərun şəhərində metallurgiya zavodunda tərcüməçilik etmişdir.


1982–ci ildən BDU–nun XX əsr rus ədəbiyyatı və ədəbiyyat nəzəriyyəsi kafedrasının dosenti, həm də Ədəbiyyatşünaslıq üzrə ixtisaslaşmış müdafiə şurasının elmi katibi olmuşdur (1983–1989). Filologiya fakültəsində xarici ölkələr ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi tənqid fənlərindən mühazirələr oxumuş, proqram, dərs vəsaitlərinin müəllifi olmuşdur.

== Elmi fəaliyyəti ==

Vəkil Hacılının elmi yaradıcılığının əsas istiqamətləri xarici ölkələr ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi əlaqələr və tərcüməşünaslıq, ədəbi tənqidi əhatə etmişdir. Bir çox klassik və müasir Avropa yazıçısının yaradıcılığı haqqında Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk elmi əsərlərin, o cümlədən, Şiller haqqında monoqrafik tədqiqatın müəllifi olmuşdur.


"Vilhelm Tell" adlı ilk elmi məqaləsi 1963-cü ildə ADU "Elmi əsərləri"ndə dil və ədəbiyyat seriyasında dərc edilmişdir. Həmin vaxtdan dövri mətbuatda elmi – nəzəri və tənqidi məqalərlə çıxış etmişdir.
Ədəbiyyatın nəzəri və tarix problemlərinə, müasir ədəbi prosesə, xarici ölkələrin ədəbiyyatına dair tədqiqatlar aparmışdır. Antik mədəniyyətə, Avropa ədəbiyyatına, o cümlədən, alman romantizminə, Azərbaycan-Avropa, Azərbaycan-rus ədəbi əlaqələrinə həsr olunmuş bir sıra elmi məqalələr yazmışdır.
Bir çox Azərbaycan yazıçıları və ədiblərinin yaradıcılığına dair elmi-tənqidi məqalələri dərc olunmuşdur.
Alman və rus dillərindən tərcümələr etmiş, tərcüməşünaslığa, Avropa və rus ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümələrinə aid əsərlər yazmışdır.

Müasir dövrdə ictimai əhəmiyyət kəsb edən kulturoloji problemlərə, xüsusən, əlifba, ana dili məsələlərinə, Borçalı türklərinin problemlərinə dair əsərlərin müəllifidir.
Bir çox ədəbi – bədii topluların tərtibçisi olmuşdur. Xarici ölkələr ədəbiyyatına, ədəbiyyat nəzəriyyəsinə aid mühazirələri gənc filoloqların formalaşmasında xüsusi rol oynamışdır.

 == Əsərləri ==

 Ранняя драматургия Фридриха Шиллера. Б., 1964
XVIII əsr alman ədəbiyyatına dair mühazirələr: Lessinq, Şiller. Höte. B.,1967
"Dədə Qorqud" dastanlarında əxlaq məsələləri // BDU Elmi əsərləri, 1977, № 4
"Gəlinlik paltarı"nın işığında. B., 2005

 


NAYVƏLİLƏR
 
Facebook
 
Reklam
 
 
Bugün 3186 ziyaretçi (10738 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=